top of page

Dine fordele ved at bruge AL Bogføring

  • Du betaler kun for det faktiske tidsforbrug

  • Du har ingen faste lønomkostninger til administration

  • Du har ingen omkostninger til feriepenge, løn under sygdom,
    sociale bidrag, pension og forsikringer

  • Du har ingen lange og dyre opsigelsesvarsler

bottom of page